Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT về việc mua sàn thương mại của Công ty Hado - 756 Sài Gòn.

06/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc mua sàn thương mại của Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn với nội dung như sau:
Tệp tin đính kèm:
Nghị quyết HĐQT về việc mua sàn thương mại của Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn.