• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

13/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

Đang gửi...