• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021 và dự thảo các tài liệu

04/10/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021 và dự thảo các tài liệu với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021 và dự thảo các tài liệu

Đang gửi...