Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đổi tên và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Năng lượng Hà Đô

28/03/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đổi tên và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Năng lượng Hà Đô 

 

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đổi tên và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Năng lượng Hà Đô