• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quy chế bỏ phiếu điện tử Đại hội đồng cổ đông

Đang gửi...