• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT thông qua thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

10/01/2022

Tập đoàn Hà Đô gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT thông qua thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

Đang gửi...