• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền 2019

09/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền 2019

Đang gửi...