• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2

22/01/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2:

Tệp tin đính kèm

Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2

Đang gửi...