Đang gửi...

Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2

22/01/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2:

Tệp tin đính kèm

Nghị quyết góp vốn theo tiến độ để thực hiện góp vốn dự án Đăk mi 2