Đang gửi...

Nghị quyết góp vốn mua cổ phần Công ty CP Za Hưng

07/11/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

Nghị quyết góp vốn mua cổ phần Công ty CP Za Hưng