Đang gửi...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

26/03/2012

Tập đoàn Hà Đô trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.