• VN
  • EN
ic-search

Mẫu giấy ủy quyền tham dự thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Mẫu giấy ủy quyền tham dự thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Mẫu giấy ủy quyền tham dự thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đang gửi...