• VN
  • EN
ic-search

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thưởng niên 2022

07/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thưởng niên 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

1. Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử cho Cổ đông

2. Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện của cổ đông nước ngoài

Đang gửi...