• VN
  • EN
ic-search

Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

09/04/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đang gửi...