Đang gửi...

Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu

31/05/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu