Đang gửi...

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III NĂM 2016

01/11/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Giải trình kết quả kinh doanh Quý III năm 2016