Đang gửi...

Giải trình kết quả Kinh doanh Quý III/2014

14/11/2014

 Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Giải trình kết quả Kinh doanh Quý III/2014