Đang gửi...

Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014

16/04/2015

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014