• VN
  • EN
ic-search

Đại hội phụ nữ cơ sở tập đoàn Hà Đô

16/04/2011

Bà Nguyễn Thị Hạnh Linh Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, chủ trì Điều hành đạii hội đã thay mặt BCH HPN Tập Đoàn báo cáo kết quả công tác của Hội trong nhiệm kỳ 2006 -2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2011 – 2016. thiết kế website

Kiểm điểm BCH hội trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo nêu bật kết quả hoạt động của hội PN trong nhiệm kỳ qua có nhiều thành tích tiêu biểu như: 100% chị em đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào “Xây dựng gia đình : no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc “.

Thực hiện tốt chức năng của người phụ nữ trong gia đình như : “ Nuôi con khỏe, dạy con ngoan “, công tác kế hoạch hóa gia đình; con của các hội viên trong tuổi đi học đều đạt thành tích khá giỏi. Hàng năm nhiều chị em được trao tặng bằng khen, giấy khen, Danh hiệu lao dông tiên tiến : Hội phụ nữ đạt tiêu chuẩn “

Đang gửi...