• VN
  • EN
ic-search

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

28/09/2017

        Sau khi Nhà xuất bản Giáo dục đã hoàn thành việc thoái vốn 51% và thực hiện rút người đại diện vốn khỏi Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1, Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cổ đông lớn Công ty đã đồng thuận tổ chức Đại hội đồng Cổ đông để bầu lại HĐQT và Ban Kiểm soát ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngày 28/9/2017, tại trụ sở chính số 62 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội, Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1 (thành viên của Tập đoàn Hà Đô) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2017. Tham dự Đại hội có ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Đô – Đại diện cổ đông lớn, cùng toàn thể các cổ đông đại diện cho 2.347.875 cổ phần của Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1.


Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1

        Sau khi Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, Đại hội đã thông qua các nội dung chủ yếu về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát. Theo đó, Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cũ đã xin từ nhiệm và theo nhất trí đề cử của Cổ đông, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của công ty sẽ gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.      Ông Nguyễn Trọng Thông

2.      Bà Nguyễn Thị Thu Hà

3.      Ông Chu Tuấn Anh

4.      Ông Lâm Khắc Chiến

5.      Bà Nguyễn Bích Thủy

        Song song với đó, Đại hội thông qua việc cử ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT làm đại diện pháp luật kể từ ngày 28/9/2017. Bên cạnh nhân sự HĐQT, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng được thông qua gồm các ông, bà: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bà Chử Thị Lan và ông Phạm Trọng Khiêm.

        Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Việc trở thành  đơn vị thành viên của Tập đoàn Hà Đô, trong thời gian tới, Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1 chắc chắn sẽ có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ.

        Kết thúc phiên họp, Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết. 


100% Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Đang gửi...