Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

18/04/2019

     Ngày 18/4/2019, tại Hội trường Hado North Building – 186 Hoàng Sâm – Cầu Giấy - Hà Nội, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018 Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Hà Đô đạt 3.221 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 40% và 188%. Tập đoàn Hà Đô duy trì mức chi trả cổ tức từ 30% - 35% trong đó 10% bằng tiền mặt, 20% - 25% bằng cổ phiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

     Năm 2019 được đánh giá là năm thị trường bất động sản có nhiều biến động và là cơ hội tốt cho các chủ đầu tư sẵn có quỹ đất như Hà Đô, bên cạnh đó lĩnh vực năng lượng sẽ có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Với chiến lược kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu Doanh thu thuần đạt 4.618 tỷ đồng trăng trưởng 43%, song song với đó vốn điều lệ tăng dự kiến 25%, phát hành tối đa 1.500 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền, dự kiến mức chi trả cổ tức là 30%.

     Đại hội cũng đã thông qua nội dung bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 7 thành viên  trong đó tối thiểu 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đồng thời quản trị công ty theo mô hình mới phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tập đoàn Hà Đô tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

     Tập đoàn Hà Đô định hướng trong thời gian tới sẽ tăng cường các hoạt động M&A, với mục tiêu phát triển nhiều quỹ đất mới cho dự án bất động sản và năng lượng. Đẩy mạnh triển khai xây dựng, tiếp thị và bán hàng tại dự án Nongtha Central Park (Lào), Hado Dragon City (Hà Nội), Hỗn hợp Dịch Vọng (Hà Nội), 62 Phan Đình Giót (Hà Nội), Hado Green Lane – Quận 8 (TP. HCM), Linh Trung – Thủ Đức (TP.HCM),… Song song với đó, đẩy mạnh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, khẩn trương đầu tư thi công các dự án Sông Tranh 4, Đăk Mi 2 đảm bảo đúng tiến độ vào năm 2020 và 2021. Hoàn thành phát điện dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4.1 trước tháng 6/2019.          

     Bên cạnh việc quản trị chặt chẽ, điều phối hài hòa dòng tiền, đa dạng các hình thức huy động vốn, quản trị rủi ro và sử dụng hiệu quả dòng tiền, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, Tập đoàn Hà Đô sẽ hoàn thiện lại quy chế quản lý, cấu trúc lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, có chính sách thu hút nhân tài, lao động có chất lượng cao; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác thi công, sản xuất, quản lý để tăng năng suất lao động. Chiến lược 2019 – 2020 của Tập đoàn Hà Đô sẽ phát triển bền vững, hài hòa đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn vào ba lĩnh vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp.