• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi trái phiếu HDG121001

04/07/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi trái phiếu HDG121001 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

- Mã chứng khoán: HDG121001

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022

- Ngày thanh toán: 19/07/2022

Tệp tin đính kèm:

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi trái phiếu HDG121001

Đang gửi...