• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 18/4/2019

03/04/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 18/4/2019 như sau:
Các tệp tin đính kèm
Thông báo mời họp
Chương trình đại hội
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 

Đang gửi...