• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu

31/05/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền

Đang gửi...