• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc UBCK Nhà nước đã chấp thuận phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền (đợt 2)

18/01/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin về việc UBCK Nhà nước đã chấp thuận phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền (đợt 2) với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc UBCK Nhà nước đã chấp thuận phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền (đợt 2)

Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

Đang gửi...