• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

11/02/2020

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CBTT về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Đang gửi...