• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

03/05/2019

Thông tin tóm tắt về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019:

(1)        Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

(2)        Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

(3)        Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm

(4)        Mã Trái phiếu: HDG.Bond.2019.01

(5)        Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

(6)        Số lượng phát hành: 2.500.000 trái phiếu

(7)        Tổng giá trị phát hành:  250.000.000.000 (hai trăm năm mươi tỷ) đồng

(8)        Kỳ hạn: 02 năm

(9)        Tài sản đảm bảo:  Cổ phiếu HDG

(10)      Lãi suất: Đối với Kỳ Tính Lãi (12 tháng/lần) đầu tiên, lãi suất là 10,5%/năm (mười phẩy năm phần trăm), Kỳ Tính Lãi tiếp theo, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,7% 

(11)      Kỳ hạn thanh toán lãi: Định kỳ 12 tháng/lần kể từ ngày phát hành

(12)     Kỳ hạn thanh toán gốc: 100 tỷ VND vào tháng thứ 15 và 150 tỷ VNĐ vào tháng thứ 24

(13)      Ngày phát hành dự kiến: 15/05/2019

(14)      Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán VNDIRECT

(15)      Đại lý Lưu ký và Đại lý Quản lý TSBĐ Trái phiếu:  CTCP Chứng khoán VNDIRECT

(16)      Đại lý Thanh toán: CTCP Chứng khoán VNDIRECT

 

Đang gửi...