• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về đợt phát hành 200 tỷ trái phiếu riêng lẻ 2019

24/05/2019

Thông tin tóm tắt về đợt phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019:
(1)    Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
(2)    Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
(3)    Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
(4)    Mã Trái phiếu: HDG.Bond.2019.02
(5)    Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
(6)    Số lượng phát hành: 2.000.000 trái phiếu
(7)    Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng
(8)     Kỳ hạn: 15 (mười lăm) tháng
(9)    Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu HDG
(10)   Lãi suất: 10%/năm cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu
(11)   Kỳ thanh toán lãi: 6 tháng/lần
(12)   Ngày phát hành dự kiến: 07/06/2019
(13)   Tổ chức tư vấn và Đại lý Phát hành: CTCP Chứng khoán Bản Việt
(14)   Đại lý Lưu ký và Đại lý Quản lý TSBĐ: CTCP Chứng khoán Bản Việt
(15)   Đại lý Thanh toán: CTCP Chứng khoán Bản Việt

Đang gửi...