• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019

13/06/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2019

Đang gửi...