• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019

13/12/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Đang gửi...