• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Ban kiểm toán nội bộ

25/07/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Ban kiểm toán nội bộ với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Ban kiểm toán nội bộ

Đang gửi...