• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1

30/01/2020

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1

Đang gửi...