• VN
  • EN
ic-search

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và văn bản chấp thuận kết quả phát hành của UBCK Nhà nước

21/06/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và văn bản chấp thuận kết quả phát hành của UBCK Nhà nước như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công văn chấp nhận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

 

Đang gửi...