• VN
  • EN
ic-search

Công văn về viêc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

29/09/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn về viêc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

 Công văn về viêc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Đang gửi...