• VN
  • EN
ic-search

Công văn Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

01/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công văn Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đang gửi...