• VN
  • EN
ic-search

Công văn thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

22/01/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX với nội dung như sau:
Tệp tin đính kèm:
Công văn thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

Đang gửi...