• VN
  • EN
ic-search

Công văn gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

29/03/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công văn gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đang gửi...