• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

29/06/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

Đang gửi...