• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có biểu quyết đang lưu hành

22/06/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin số lượng cổ phiếu có biểu quyết đang lưu hành với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin số lượng cổ phiếu có biểu quyết đang lưu hành

Đang gửi...