• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và bổ nhiệm nhân sự mới với chức danh Giám đốc chi nhánh miền Nam và Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam

16/07/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đôn Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và bổ nhiệm nhân sự mới với chức danh Giám đốc chi nhánh miền Nam và Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và bổ nhiệm nhân sự mới với chức danh Giám đốc chi nhánh miền Nam và Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam

Đang gửi...