• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

30/11/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

Đang gửi...