Đang gửi...

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố thông tin điều chỉnh kết quả BCTC 2019

28/08/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin điều chỉnh kết quả BCTC 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin điều chỉnh kết quả BCTC 2019