• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

14/05/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đang gửi...