• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020

06/05/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gứi tới Quý cổ đông Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1 năm 2020

Đang gửi...