• VN
  • EN
ic-search

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/04/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên ban họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đang gửi...