• VN
  • EN
ic-search

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền

23/10/2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

-       Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm

-       Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.

-       Thời điểm phát hành: Trong Quý IV/2019

-       Kỳ hạn Trái phiếu: 03 năm

-       Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng Việt Nam)/trái phiếu

-       Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng

-       Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng  (VND).

-       Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ

-       Kỳ thanh toán lãi: 12 tháng/lần

Chi tiết thông tin về việc phát hành Trái phiếu sẽ được cung cấp tại:

-       Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Trụ sở chính: Số 8, Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

-       Đại lý Phát hành Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Trụ sở chính: Tháp tài chính Bitexco, Tầng 15, 2 Hải Triều. Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đang gửi...