• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đông quản trị của ông Đào Hữu Khanh

09/09/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đông quản trị của ông Đào Hữu Khanh với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đông quản trị của ông Đào Hữu Khanh

Đang gửi...