• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ trưởng phòng tài chính của bà Hoàng Thị Lan Hương

30/05/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin về việc thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính của bà Hoàng Thị Lan Hương với nội dung cụ thể như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính của Bà Hoàng Thị Lan Hương

Đang gửi...