• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về việc Ông Lâm Khắc Chiến thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn Hà Đô

13/11/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về việc Ông Lâm Khắc Chiến thôi giữ chức Phó TGĐ Tập đoàn Hà Đô

Quyết định thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng Lao động với đông Lâm Khắc Chiến

Công bố thông tin về việc Ông Lâm Khắc Chiến thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn Hà Đô

Đang gửi...