• VN
  • EN
ic-search

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

20/06/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Tệp tin đính kèm

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đang gửi...