• VN
  • EN
ic-search

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG LÂM KHẮC CHIẾN

15/03/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lâm Khắc Chiến giữ chức phó Tổng Giám đốc với nội dung cụ thể như sau:

Nghị Quyết 187/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lâm Khắc Chiến giữ chức Phó Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Lâm Khắc Chiến giữ chức Phó Tổng Giảm đốc

Đang gửi...